MEDITÁCIA SVETLA

Satja Sáí Bábá dal presný návod na bezpečnú meditáciu pod názvom MEDITÁCIA SVETLA: 

"Vyhraďte si každý deň niekoľko minút na začiatku meditácie. Neskôr budete určite tento čas predlžovať, keď budete uchvátení mierom. 
Postavte pred seba lampu s jasným, nekolísavým plameňom, alebo sviečku. Seďte v padmásane, alebo v akejkoľvek pohodlnej ásane rovno pred plameňom. Pozerajte uprene na plameň. Potom zavrite oči a snažte sa vidieť plameň v sebe v strede medzi obočím. Odtiaľ ho nechajte zostúpiť do lotosu svojho srdca, v strede hrudníka, pričom bude osvetľovať cestu. Keď vstúpi do srdca, predstavte si, že lupene lotosového puku sa otvárajú jeden po druhom, pričom každá myšlienka, pocit, emócia a impulz sa kúpe v Svetle a tak mizne temnota, ktorá je tam. Už niet miesta, kde by temnota našla svoje útočište, musí ujsť pred plameňom. Predstavujte si, že Svetlo sa stáva širším, väčším a jasnejším. Nech prenikne vašimi údmi; teraz sa tieto údy už nikdy viac nebudú zaoberať temnými, podozrivými a zlými činnosťami. Stali sa z nich nástroje Svetla a Lásky. Kiež Svetlo dostúpi k jazyku, aby falošnosť, klebety a zloba z neho zmizla. Nech sa dvíha k očiam a ušiam a zničí všetky temné priania, ktoré sa tam skrývajú. Nech sa vaša hlava naplní Svetlom a všetky zlé myšlienky z nej uletia, pretože to sú obyvatelia Tmy. Predstavujte si toto Svetlo v sebe stále intenzívnejšie a stane sa tak. Nechajte ho svietiť všade okolo seba, nech sa z vás šíri v stále zväčšujúcich sa kruhoch a obklopí vašich milovaných, vašich príbuzných, priateľov a spoločníkov, vašich nepriateľov a protivníkov, neznámych, všetky živé bytosti, celý svet. Zostaňte v tejto extáze Svetla, ktoré je svedkom. Ak uctievate Boha v akejkoľvek forme, pokúste sa o vizualizáciu tejto formy vo všetkoprenikajúcom Svetle, lebo Svetlo je Boh a Boh je Svetlo."


Sathya Sai Speaks, Zv. X., str.281-283